Η νέα μας ιστοσελίδα βρίσκεται στη διεύθυνση: authors.gr

Το φετινό θέμα : Δύο άπειρα για το Μέλλον: Το Άπειρο της Ζώσας Ύλης και το Άπειρο του Διαστήματος. Επιμέρους ερωτήματα: Ποιος ο ρόλος που καλείται να παίξει η ποίηση στην πρόοδο της γνώσης μας για το Σύμπαν και την ανθρώπινη ζωή αλλά και ποια επίδραση θα ασκήσει η σημερινή «έκρηξη» της γνώσης στην ποιητική έμπνευση και λειτουργία. Εκπροσωπώντας την Εταιρεία συμμετείχαν οι ποιήτριες και μέλη της Ρούλα Κακλαμανάκη και Μαρία Λαϊνά.

 

Επιστροφή

 

© Εταιρεία Συγγραφέων, 2003 - 2014 - authors.gr