Η νέα μας ιστοσελίδα βρίσκεται στη διεύθυνση: authors.gr

Τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2006, στις 20.00, θα γίνει στα γραφεία της Εταιρείας,
η υποδοχή των νέων μελών της, που εκλέχτηκαν από τη Γενική Συνέλευση του Μαρτίου 2006.

 

Επιστροφή

 

© Εταιρεία Συγγραφέων, 2003 - 2014 - authors.gr