Η νέα μας ιστοσελίδα βρίσκεται στη διεύθυνση: authors.gr

H ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα γίνει την Κυριακή 18 Μαρτίου 2007 και ώρα 10.30 το πρωί, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού (Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα) με σκοπό τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης. 2. Απολογισμός Δραστηριοτήτων Δ.Σ. έτους 2006 και Έγκριση. 3. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2006 και Έγκριση. 4. Οικονομικές εκκρεμότητες μελών. 5. Εξέταση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2005-6. 6. Απαλλαγή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής από την ευθύνη για το οικονομικό έτος 2006. 7. Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής για τις αρχαιρεσίες Δ. Σ., Εξελ. Επιτρ. και νέων μελών. 8. Εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής. 9 .Εκλογή νέων μελών. 10. Άλλα θέματα Σημ. Κάθε μέλος που δικαιούται συμμετοχής στη Γ.Σ. μπορεί να αντιπροσωπευθεί σε αυτήν από άλλο τακτικό μέλος (το οποίο είναι ταμειακώς εντάξει) και το οποίο εξουσιοδοτείται εγγράφως. Κάθε μέλος μπορεί να προσέλθει στη Γ.Σ. με μόνον μία εξουσιοδότηση.

 

Επιστροφή

 

© Εταιρεία Συγγραφέων, 2003 - 2014 - authors.gr