Η νέα μας ιστοσελίδα βρίσκεται στη διεύθυνση: authors.gr

• Ψηφίστηκε ο νόμος για τις τιμητικές συντάξεις λογοτεχνών –καλλιτεχνών. Χωρίς να είναι ο καλύτερος δυνατός, κατά την εκτίμηση του Δ.Σ. είναι καλύτερος από τον προηγούμενο, κυρίως επειδή μπορεί να καταστεί ενεργός και εφαρμόσιμος, σε αντίθεση με τον παλαιό νόμο. Το Δ.Σ. είχε υποβάλει υπόμνημα στην αρμόδια επιτροπή πριν από την ψήφιση του νόμου, από το οποίο τρία σημεία του έγιναν δεκτά και ενσωματώθηκαν στον νόμο: α) κατάργηση προϋπόθεσης ΙΚΑ β) αύξηση του αριθμού των συντάξεων από 20 σε 30 γ) Επαναφορά αίτησης μετά 3 έτη και όχι 5.

 

Επιστροφή

 

© Εταιρεία Συγγραφέων, 2003 - 2014 - authors.gr