Η νέα μας ιστοσελίδα βρίσκεται στη διεύθυνση: authors.gr

• Ο Ο.Σ.Δ.Ε.Λ. συνεχίζει να μοιράζει το «μέρισμα» σε όσους συγγραφείς δεν το έχουν λάβει. Όσοι συγγραφείς –μέλη μας δεν έχουν υπογράψει την οικεία σύμβαση με τον Ο.Σ.Δ.Ε.Λ. δεν έχουν δικαίωμα να εισπράξουν το σχετικό μέρισμα.

 

Επιστροφή

 

© Εταιρεία Συγγραφέων, 2003 - 2014 - authors.gr