Η νέα μας ιστοσελίδα βρίσκεται στη διεύθυνση: authors.gr

• Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού στις 13 Απριλίου 2008 στις 10.00. Θα γίνουν και εκλογές για την ανάδειξη ενός (1) τακτικού και δύο (2) αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν υποψηφιότητα το αργότερο μέχρι τις 21 Μαρτίου 2008.

 

Επιστροφή

 

© Εταιρεία Συγγραφέων, 2003 - 2014 - authors.gr